Når har man lov å bruke vinterdekk?

Usikker på når du har lov til å bruke piggfrie vinterdekk og piggdekk? Vi gir deg svarene.
For sør– og midt-Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. For Nordland, Troms og Finnmark er samme periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det er ingen begrensninger for når på året en kan bruke piggfrie vinterdekk, men husk at piggfrie vinterdekk kun bør brukes om vinteren og ikke om sommeren av sikkerhetsmessige årsaker.
Det er viktig å være klar over at det er du som sjåfør som er pliktig å ha dekk som er tilpasset det føret det kjøres på. Hvis du er utenfor disse datoene og føret tilsier at du må bruke vinterdekk (inkludert piggdekk) kan og skal du gjøre det. Politiet vil ikke bøtelegge deg i disse tilfellene, snarere tvert imot. De forventer at du kjører med vinterdekk om føreforholdene tilsier dette.
Merk at om du kjører med piggdekk eller kjetting utenfor de lovlige periodene eller føret tilsier det, kan du få 500 kroner i gebyr, uavhengig av antallet dekk med pigg eller kjetting.

1 comment to Når har man lov å bruke vinterdekk?

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>