Riktig dekktrykk er viktig

Riktig dekktrykk er viktig med hensyn til kjøresikkerhet, komfort, drivstofforbruk og dekkslitasje. Vi forteller deg alt du trenger å vite om dekktrykk.

Riktig dekktrykk

Det er faktisk verken felgene eller dekkene som bærer bilen din, men luften som befinner seg inni dekkene. Bilens evne til å bære en gitt vekt er derfor avhengig av hvor mye luft som befinner seg inni dekkene.

Luftmengden påvirkes av to faktorer: volum og lufttrykk.

Et stort dekk (med stor bredde, høyde eller diameter) har i utgangspunktet kapasitet til å romme mer luft enn et mindre dekk og har dermed større volum. Men fordi luft lar seg komprimere, vil luftmengden også påvirkes av det aktuelle lufttrykket i dekket. Et dekk med høyt lufttrykk rommer dermed mer luft enn et tilsvarende dekk med lavere trykk.

Økt sikkerhethet og bedre økonomi med riktig lufttrykk

Lufttrykket er ikke bare viktig for dekkets bæreevne. I tillegg påvirker lufttrykket det aktuelle dekkets ”kontakt” med veien og er dermed avgjørende for din sikkerhet. Det er selvsagt viktig å ha gode dekk med riktig gummiblanding, dekkmønster, mønsterdybde, slitasjehistorie, bredde, diameter og profil. Men uansett hvilke egenskaper dekket har i utgangspunktet, er korrekt lufttrykk nødvendig for å få et dekk som yter optimalt.

Dekkets gripeevne er av avgjørende betydning både ved nødbremsing uansett vei og føreforhold, ved svingkjøring på glatt underlag, ved kjøring i høy hastighet i regnvær (og tilhørende fare for vannplaning). I tillegg har naturligvis dekkets gripeevne betydning for fremkommeligheten og komforten på vinterføre.

Om du kjører med riktig lufttrykk, vil du også spare penger og miljø. Dekk med for lavt lufttrykk har nemlig unødvendig høy rullemotstand, noe som gir økt forbruk av bensin eller diesel. I tillegg vil lavt lufttrykk medføre at dekkene slites ut raskere enn nødvendig. Dette skyldes at både dekkets ytterkanter og sidevegger utsettes for unødig høy belastning. Lavt lufttrykk kan også føre til skader på konstruksjonen av selve dekket.

Det betyr imidlertid ikke at det er lurt å fylle for mye luft i dekkene heller. Den som kjører med altfor høyt lufttrykk vil nemlig oppleve økt slitasje på midten av dekkets slitebane, noe som forkorter dekkets levetid.

Flere måleenheter for lufttrykk

Ved mye last i bilen bør trykkes ofte økes noe (se bilens instruksjonsbok). Kontroller derfor dekktrykket av og til, ca. hver annen måned. Dekktrykket oppgis ofte i bar, kg/cm2 eller psi (pound), men den offisielle måleenheten i Norge er kilopascal:

Kilopascal (kPa) den offisielle måleenheten for dekktrykk i Norge og resten av Europa. Normalt skal en personbil ha et lufttrykk mellom 190 og 250 kPa.

Måleenheten bar står i et logisk forhold til kPa – 1 bar tilsvarer 100 kPa (dvs at 1 kPa er lik 0,01 bar). De fleste personbiler skal et lufttrykk mellom 1,9 og 2,5 bar.

Måleenheten kg/cm2 er nesten lik bar. 1 kg/cm2 tilsvarer nemlig 0,98 bar (dvs at 1 bar er lik 1,02 kg/cm2). De fleste personbiler skal ha et lufttrykk mellom 1,9 og 2,5 kg/cm2.

Måleenheten psi brukes mest i  USA og Storbritannia, men tidvis også i Norge. 1 psi tilsvarer 6,9 kPa, 0,069 bar og 0,070 kg/cm2. De fleste personbiler skal ha et lufttrykk mellom 28 og 36 psi.

Slik finner du anbefalt lufttrykk til din bil

Merk at det ikke er dekket som avgjør hvilket lufttrykk du skal ha, men bilen. For å finne riktig lufttrykk, er det flere steder du kan lete. Mange biler er utrustet med et klistremerke eller en plakett som viser bilprodusentens anbefalte lufttrykk. Informasjonen finner du vanligvis på nedre del av dørkarmen på bilens førerside, ved dørlåsen på førerdøren, på innsiden av drivstofflokket, i hanskerommet eller i motorrommet. I tillegg finner normaltogså anbefalt lufttrykk i bilens instruksjonsbok. I tillegg finnes det ofte lufttrykk-tabeller på bensinstasjoner og på internett. Vår erfaring er imidlertid at disse ikke alltid er like pålitelige eller utfyllende. Det er derfor bedre å kontakte en bilforhandler, et merkeverksted eller en seriøs dekkforhandler.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>