Piggdekk eller piggfrie vinterdekk

Det er to hovedtyper vinterdekk i Norge: piggdekk og piggfrie dekk av nordisk type. I tillegg finnes piggfrie vinterdekk for mellomeuropeiske forhold. Vi hjelper deg å velge riktig type dekk.

Bil på vinterferie

Piggdekk har vanligvis bedre grep på isete veier enn piggfrie vinterdekk. Piggene bidrar til å skape en ru overflate, slik at piggfrie vinterdekk får bedre grep. Resultatet er ofte at det blir lettere å komme seg frem og bremselengden blir kortere på is og snø. Piggdekk er særlig for uerfarne sjåfører et godt valg. Ulempen er at de støyer mye og at om du bor i Oslo og Bergen må du betale piggdekkavgift for å bruke dem.

Moderne piggdekk er nå så bra at miljøproblemene i form av svevestøv, er i ferd med å bli redusert. Tidligere var det slik at piggdekk dessverre ikke var det dekkprodusentene prioriterte høyest, men nå har det store russiske bilmarkedet fattet interesse for piggdekk, noe som har gjort at dekkprodusentene har ”våknet”. Med normal kjøring er det ikke lenger slik at piggene faller av piggdekkene allerede første sesong. Moderne piggdekk er nemlig konstruert slik at piggene presses inn i små luftrom i den myke gummien når man kjører på bar vei.

På vinterføre har piggfrie vinterdekk for nordiske forhold egenskaper som kan sammenliknes med piggdekk, bortsett fra på is. Hovedargumentet for å velge piggfrie vinterdekk er at de støyer lite og fungerer veldig godt på snø. De vil også oppleves som det beste alternativet på tørr asfalt, slik som det ofte er i storbyer med mye trafikk, måking og salting. Lavere rullemotstand gir ofte en økonomisk gevinst i form av redusert drivstoffforbruk, i tillegg til spart piggdekkavgift (om du bor i Oslo eller Bergen). Det er også slik at om du velger piggfrie vinterdekk, så slipper du å forholde deg til bestemte datoer for når vinterdekkene må tas av, noe som kan være en fordel om du ferdes til fjells veldig tidlig eller sent på vintersesongen.

I tillegg finnes det en tredje type dekk. Det er piggfrie vinterdekk for mellomeuropeiske forhold. Piggfrie vinterdekk for nordiske forhold har mykere gummiblanding og er skarpere i kanten langs dekkbanen enn de mellomeuropeiske dekkene som har hardere gummi og mer avrundede kanter. Gummiblandingen er dessverre ikke tilpasset norsk kulde og uten de skarpe kantene, har dekkene ikke samme evne til å skjære seg frem der det er snø. Denne typen dekk er dessverre relativt utbredt i Norge i et dekkmarked preget av priskrig. Om du ikke bor helt sør i Norge og kjører utelukkende på dager med plussgrader, bør ikke disse mellom-europeiske dekkene benyttes. Les gjerne mer om forskjellene på mellomeuropeiske dekk og nordiske piggfrie vinterdekk i dette blogginnlegget vårt.

Og om du skulle være i tvil. Sommerdekk er ikke et alternativ til vinterdekk. Gummiblandingen i sommerdekk er tilpasset sommerforhold, noe som gjør at sommerdekkene blir for harde når det er kaldt og kan på ingen måte sammenliknes med et piggfritt vinterdekk slik mange bilister tror. Ei heller helårsdekk anbefales for kjøring på norske vinterveier.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>