Vår store felgguide

Kjøpe nye felger til din bil? Vi gir deg svaret på de viktigste spørsmålene.

Det er to hovedtyper av felger, stålfelger og lettmetallfelger. Stålfelger er de vanligste, og monteres som standard på de fleste kjøretøy. Lettmetallfelger har blitt svært vanlig, og monteres nå også som originalutstyr på mange kjøretøy. De brukes ofte for å oppnå spesielle egenskaper, ettersom de er noe lettere og mer slitesterke. Den vanligste årsaken er imidlertid rent estetisk. Du kan uten problem skifte ut stålfelger med lettmetallfelger hvis du tar hensyn til felgens innpressingsdybde (ET).

Felgens innpressingsdybde, ET-mål

Felgens innpressingsdybde eller ET-mål viser hvor langt inne eller ute felgen sitter i forhold til felgens midtpunkt, dvs. anleggsflaten mot navet til felgens midtpunkt.

Riktig innpressingsdybde er viktig, siden feil innpressingsdybde kan få hjulet til å komme borti skjermens ytterkant eller fjær/støtdempere. Hvilken innpressingsdybde du skal ha avhenger av hvor brede felgene er og hvor store dekk du har, og selvsagt også biltype. Normalt er innpressingsdybden stemplet på felgen. Jo høyere mål, jo dypere inne sitter felgen.

Boltsirkel

Boltsirkelen dreier seg om to ting, hvor mange bolthull felgen har og hvor stor diameteren er. Boltsirkelen angis f.eks. som 4 x 110, noe som betyr 4 bolter med 110 mm sirkeldiameter. Sirkeldiameteren er et mål mellom to bolter målt over midthullet. På en felg med fire bolter måler du fra bolthullets ytterkant til bolthullets innerkant tvers over navhullet.

På en felg med fem bolter måler du sirkeldiameteren : A + B*2 + C

Felgdimensjoner

Det finnes felger i en rekke forskjellige størrelser og typer. Felgene måles i tommer. Her er et eksempel på hvordan det kan se ut: ”6Jx15”: 6 står for felgbredde, J er type felghorn og 15 er felgens diameter. I Byttdekk.coms felglister vises ikke felghornet, ettersom J er standard.

Hjul = Dekk + Felg

Dekk- og felgdimensjon kan endres så lenge hjulet ikke stikker utenfor den opprinnelige skjermen etter at det er skiftet, eller kommer borti deler av chassiset ved full fjæring eller fullt rattutslag. Forandringer som endrer bilens kjøreegenskaper vesentlig er ulovlig. Holder du deg til dekk- og felgdimensjoner som er originalmontert på kjøretøyet eller ligger svært nært opp til disse, bør ikke endringen være noe problem.

Hjulets diameter (høyde)

Pass på at hjulets diameter ikke forandres når du skifter dekk/felg. Større hjul risikerer å komme borti skjermkanter eller støtdempere, fjær etc.

Hjulets høyde er felgens størrelse pluss to ganger dekkprofilen.
Eksempel: Dekkstørrelse 215/45-17″
- 225 er dekkets bredde i mm.
- 45 er høyden på dekkets profil i % av bredden.
- 17 er dekkets størrelse (innerdiameter) i tommer.
Formelen for eksemplet ovenfor blir: (17*25.4) + (2*(225*0.45)). Dette gir en diameter på 634 mm.

Rulleomkrets

Rulleomkrets tilsvarer den strekningen hjulet ruller i én omgang. Ved dekk-/felgskift skal ikke rulleomkretsen endres mer enn ± 5 % sammenliknet med rulleomkretsen på hjulene som bilen er typegodkjent for..

Eksempel:
- Dekkstørrelse 225/45-17″
- Diameteren i dette eksempelet er 634 mm.
Vi ganger med pi (3.141592) og får 1992 mm i rulleomkrets.
Hvis 225/45-17″er originalstørrelsen, betyr det at vi kan skifte til andre dekk så lenge rulleomkretsen holder seg innenfor ± 5 %, dvs. lavest 1892 mm, høyest 2092 mm.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>