6 tips for riktig oppbevaring av dekk

Vi gir deg tips for lagring av sommerdekk og vinterdekk. Følg våre råd og du øker levetiden på dine dekk. Riktig dekkoppbevaring er viktig!

1. Oppbevar dine dekk ved riktig temperatur
Temperaturen der dine dekk lagres, bør ikke overstige 25 varmegrader. Det ideelle er at lokale er mørkt med en temperatur på cirka 15 varmegrader. Oppbevaring av dekk under frysepunktet eller over 25 grader, kan redusere gummiens egenskaper, noe som kan forkorte dekkets levetid.

2. Ikke utsett dine dekk for fuktighet
Dekk bør ikke lagres i fuktige omgivelser. Det betyr at dekk heller ikke bør ligge ute i regn.

3. Oppbevar dine dekk i mørke lokaler
Dekk bør beskyttes mot lys, og da særlig mot direkte sollys. Sterkt lampelys med høy UV-faktor bør også unngås.

4. Ikke utsett dine dekk for syre og ozon
Ozon er skadelig for bildekk. Der dekk oppbevares, må det derfor ikke oppbevares apparater som genererer ozon, som for eksempel fluor- eller kvikksølvdamplamper, høyspente elektriske apparater, el-motorer eller andre typer el-apparater som avgir gnister eller strømutladninger.

5. Unngå formforandringer
Dekk bør ikke lagres slik at de ligger under press, spenning eller vridning. Kraftige formforandringer under lagring kan føre til defekter når man øker lufttrykket i dekket. Heng gjerne dine dekk på veggen.

6. Ikke utsett dekk for løsemidler, oljer og fett
Dekk må ikke utsettes for løsemidler, oljer og fett. Selv kortvarig kontakt med slike stoffer kan ødelegge dekkene.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>