Påbudt med vinterdekk?

Er det påbudt å kjøre med vinterdekk? Det er et spørsmål vi får ofte om vinteren.

Verken piggdekk eller vinterdekk er påbudt i Norge. Det er imidlertid viktig å presisere en ting, og det er at du må ha dekk som er tilpasset føret du kjører på. Lovverket sier at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

UP skriver på sine Facebook-sider at de vil håndheve regelverket med godt skjønn i overgangsperiodene:
«Hensynet til trafikksikkerheten vil være den avgjørende faktoren i det enkelte tilfellet. I de fleste tilfellene vil det nok være en større risiko å kjøre med dekk uten tilstrekkelig veggrep på glatt føre, enn å kjøre med ”vinterdekk” på tørr asfalt».

For kjøretøyer med en tillatt totalvekt under 3 500 kilo er kravet til mønsterdybde på vinterdekk 3 millimeter. NAF anbefaler 4 millimeter.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg har du plikt til å ha med kjetting i hele vinterdekkperioden.

For Sør– og Midt Norge må ikke piggdekk eller kjettinger brukes i perioden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Hvis du er utenfor disse datoene og føret tilsier at du må bruke vinterdekk kan og skal du gjøre det, i henhold til lovverket.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>